Soğuk Depo Kapıları

Soğuk depo kapıları, soğuk hava depolarında aktif olarak kullanılan bölümlerdir. Çok büyük öneme sahip olmalarıyla beraber soğuk hava depolarındaki dışarıya açılan tek nokta olma özelliğini taşırlar. Yüksek derecede öneme sahip olduklarından dolayı, yeterli seviyede tasarlanmış olmalarıyla etkili sonuçlar alınır. Soğuk depo kapıları, soğuk depo duvarlarına monte edilmeleri aşamasında kullanılan aksam ve malzemelere göre, deponun en zayıf noktaları da olabilirler. Kapı açılıp kapandığında deponun içerisine giren sıcak havanın negatif etkilerinin yaşanmaması adına gerekli tasarım özel olarak geliştirilmelidir. Sıcak hava kapı kapatıldıktan sonra büzüşerek pozitif basınç yaratılmasına sebebiyet verir. Genel itibariyle gözden kaçırılan bu basıncın zaman içerisinde yüksek derecede problem yaratabilmesi muhtemeldir. Soğuk depo kapılarının sağlam olmaları sayesinde oluşabilecek olumsuz sonuçlar tamamen ortadan kaldırılır. Yeterli derecede iyi bir kapı depo duvarlarında ekstra yüke sebebiyet vermez. Kapını hafif olması sayesinde duvarların kaldırabileceği yük maksimum seviyeye getirilmez.

Özel Tasarımlı Soğuk Depo Kapıları

Alüminyum profile sahip olan soğuk depo kapıları, ideal tasarıma sahip olarak kullanılabilirler. Ana malzemesi alüminyum olarak kabul ediliyor olsa da özel sertleştirme işleminden geçirilmeleriyle hem hafif hem de dayanıklı özellikleri taşımaları mümkündür. Yükle karşı karşıya olduğunda kırılmayacak derecede ve bununla birlikte monte edildiği noktaya zarar vermeyecek şekilde üretimleri en iyi sonuçların alınmasında etkilidir. Menteşe ve kilitleri özel plastik türünde oluşturularak kolaylıkla kapıların açılabilmesinde etkili olurlar. Basınca karşı belirli derecede esneme özelliği gösteren soğuk depo kapıları sayesinde, soğuk hava depoları her zaman en iyi seviyede kullanılabilir.

Tercih edilen kapı, sürme tip de olabilir. Bu tipteki soğuk depo kapılarının üzerinde yürüdükleri rayın paslanmaz çelikten olması önemlidir. Sürmeli özelliğe sahip olan kapılarda kapıyı sabitleyici ayrı noktalar bulunur.

Soğuk Depo Kapılarının Koruyucu Özellikleri

Soğuk hava deposunun içerisini koruma amacına sahip olan soğuk depo kapıları oldukça özel yapıya sahiptirler. Isı yalıtımına pozitif anlamda doğrudan etki ediyor olmalarının yanı sıra dış noktadan gelen tehlikelere karşı da kapalı haldeki alanın tamamen koruma altında olmaları sağlanır.

Sahip oldukları koruyucu özellikleri bakımından işlevsellikleri büyük bir öneme sahiptir. Gerekliliklere uygun olarak tasarlanmış yapıya sahip olan kapıların kullanımları ömür boyu sürdürülebilir özellikte olduğundan dolayı koruyucu özelliklerinin getirilerinden faydalanılabilir. Soğuk depo kapıları, farklı özellikte tasarlanabilen yapılarıyla birlikte depo özelinde ayarlanabilir olmalarıyla da tamamen özelleştirilebilir yapıdadırlar.

3Pan, hem sürgülü hem menteşeli hem de monoray kapıları üretici markası olarak tüm yapılar için gerekliliklere ve isteklere uygun seviyede soğuk depo kapısı tasarlar.