Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu Nedir?

Soğuk hava deposu günümüzde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Binaları ısıtmak ve soğutmak için bir termal depolama sistemi kullanılabilir. Kısaltma WKO, ısı ve soğuk depolama / sıcak-soğuk depolama anlamına gelir. Ek olarak, KWO kısaltması da kullanılır, bu kısaltma soğuk ve ısı depolama / soğuk ısı depolaması anlamına gelir. Bu kurulumların kısaltmaları hala farklıdır, aynı kurulumlar kastedilmektedir. Bu kurulumlar sadece binalar için kullanılmaz. Günümüzde, bahçecilikte termal depolama sistemleri de kullanılmaktadır. Bir termal depolama sistemi, ısı ve soğuğun depolanabilmesini sağlar. Bu amaçla, bir yapının yakınındaki toprağın akiferlerinde yeraltı suyu kullanılır. Yaz aylarında, bir binanın odalarını soğutmak için soğuk su yerden kaldırılır. Bir binanın yeraltı suyu ile soğutulması hemen gerçekleşebilir. Yaz aylarında, odalardaki sıcaklık nedeniyle su, bina odalarına kademeli olarak yaklaşmaktadır. Bu ısıtılmış su daha sonra toprağa geri pompalanır. Su kışına kadar toprakta kalır.

Kış aylarında, WKO tesisatı tarafından kullanılan daha sıcak yeraltı suyu, binanın ısıtılması için kullanılmaktadır. Kaynağa bir ısı pompası bağlanmıştır. Zeminden gelen su genellikle doğrudan istenen sıcaklıkta değildir ve bu nedenle fazladan ısıtılması gerekir. Bununla birlikte, nispeten ılık olan yer altı suyu, yeraltı suyunu ısıtma tesisatı için istenen sıcaklığa getirmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyulmasını sağlar.

Kışın binaları ısıtmak için sıcak yeraltı suyu kullanımı yüzde 40 ila 50 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Yaz aylarında soğutma sistemi için serin yeraltı suyu kullanılarak sağlanabilecek enerji tasarrufu daha da büyüktür. Bu enerji tasarrufu yüzde 95'e kadar çıkabilir. Gerçekleştirilebilecek gerçek enerji tasarrufu çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, yeraltı enerji depolama alanının kullanıldığı bölgenin jeolojisi ile ilgilidir. Su taşıyan ambalajların geçirgenliği ve kalınlığı burada tartışılmıştır. Kum paketlerinden su çıkarmak mümkündür. Metreküp kum başına yaklaşık % 30-35 su absorbe edilebilir. Bazı bölgelerde büyük taneler içeren kalın kum paketleri bulunur. Bu bir KWO sistemi için çok elverişli bir toprak bileşimidir. Bir KWO sistemi bu durumda büyük bir getiri sağlayacaktır. İnce kum paketleri az su emebilir. Sonuç olarak, KWO sistemleri daha az kârlıdır ve kurtarma modeli de elverişsizdir. Soğuk hava deposu Soğuk havada ısı depolama akiferlerde yapılabilir, fakat aynı zamanda yere yerleştirilen tamponların kullanılması da mümkündür. Bu yeraltı tamponları çok büyük ve genellikle beş metre derinliğindedir. Yeraltı tamponları folyo ile kaplanmış ve ayrıca yalıtım sandviç panel ile kaplanmıştır. Tampon tüpü, tamponun tabanına ve üstüne yerleştirilir. Bu türbülanssız suyu tanıtmak için kullanılır. Arasındaki fark Soğuk-ısı depolama ve jeotermal enerji arasında önemli bir fark vardır. Jeotermal enerji, toprakta bulunan ısıyı kullanır. Jeotermal enerji aslında dünya yüzeyinin sıcaklığı ile yüzeyin altında bulunan toprak tabakaları arasındaki sıcaklık farkıdır. Bu jeotermal ısı, suyu ısıtmak için kullanılır. Dünya tarafından ısıtılan bu su, enerji tasarrufunun gerçekleşmesini sağlar.

Soğuk hava deposu ile toprakta su depolanır. Soğuk su hemen kullanılır ve sıcak su genellikle ekstra ısıtılır. Soğuk ısı depolaması durumunda, su bu nedenle toprak tarafından ısıtılmaz. Depolama tamponu, ekstra yalıtımla bile sağlanır.

Her iki ısı tasarruf sistemi de ısı pompaları kullanıyor. Isı pompası düşük ısıda ısıyı emen ısı ve güç tesisatında kullanılır. Yüksek sıcaklıkta bir ısı pompası tekrar ısı verir. Jeotermal enerji, elektrikle çalışan bir jeotermal ısı pompası kullanır.

Soğuk Hava Deposunda Bakım Süreci

Soğuk hava deposunun bakımı oldukça önemlidir. Çünkü cihazlar kış aylarında sürekli olarak kullanılır ve bakımlarının aksatılması cihazların ömürlerini kısaltabilir. Soğuk hava depoları toprağa bağlıdır ve güçlerini toprağa bağlı enerji deposundan almaktadır. Genellikle toptancılar ve gıda firmaları tarafından kullanılan bu cihazlar, titiz bir bakım süreci gerektirir. Yeri geldiğinde hava soğutmayı sağlayan konsenderlerde tıkanıklık oluşabilmektedir. Havanın pompalanması sonucunda bazı tortular ve pislikler, hava filtrelerinin arasında sıkışır ve hava akımını önler. Bunun için filtrelerin dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir. Filtrelerin temizlenmesi genellikle haftalık periyotlar halinde yapılır. Bunun yanı sıra kompresörde bulunan yağ seviyesi de kontrol edilmelidir. Kompresör, soğuk hava deposunun motoru olarak bilinmektedir. Motorda bulunan yağın azalması, cihazın tam performansta çalışmasına engel teşkil eder.